Eduki nagusira joan

Egoiliarrak Errotazioak

Lehen urtea

Egoiliar berriak hartu aurretik, Irakaskuntza Batzordeak txandaketen egutegia prestatzen du, zerbitzu bakoitzak bere irakaskuntza-programan adierazitako maparen arabera. Egutegi hori tutoreei bidaltzen zaie, eta horiek, aldi berean, egoiliarrei jakinarazten diete.

Bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren urteko egoiliarren txandaketak

Hurrengo urteetan tutoreak, egoiliarrarekin bildu ondoren, egin gabeko txandaketak planifikatzen ditu eta zuzenean negoziatzen ditu errotazioko zerbitzuekin. Batzordeak errotazioen programa orokorra prestatuko du informazio horrekin, eta interesatuei jakinaraziko die errotazioetan gertatzen diren gorabehera guztien berri, baldin eta horien eragina badute. Tutoreek ebaluazioak baino hilabete lehenago bidali behar dituzte aurreikusitako egutegiak.

Hemen deskarga ditzakezue ebaluazio-orriak, bai irakaskuntzakoak bai eztabaidakoak.

Derrigorrezko ospitalez kanpoko errotazioak

Nahitaezko txandaketak espezialitateko prestakuntza programa betetzeko ezinbestekoak direnak dira, baina ezin dira ospitalean bertan egin. Horrela agertu behar dute unitatearen irakaskuntza programan.

Txandatze horiek prestakuntza programako gainerako errotoreekin batera planifikatzen dira. Tutoreak du errotazio horiek planifikatu eta eskatzeko ardura. Egoiliarrak eskabidea tramitatu beharko du, datak eta tokia adieraziz. Kontuan hartu beharko du, errotazio hori Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egiten bada, 6 hilabete lehenago eskatu behar duela, eta horrekin batera memoria bat eta errotazioa ebaluatzeko orria aurkeztu beharko dituela, Irakaskuntza Batzordeak eskaera xede-zentrora bideratu ahal izan dezan. Tutoreak, bizi den bigarren urtea bukatu baino lehen, txandaketen aurreikuspena eman beharko du (datak eta tokia).

Txandaketa bukatutakoan, egoiliarrak gaitasunak baliozkotzeko zerrenda eman beharko du Irakaskuntza Batzordean, tutoreak destinoko zentroan irakaskuntza helburuak betetzen dituen ebaluazioarekin.

Aukerako ospitalez kanpoko txandakatzeak

Tutoreak, egoiliarrarekin ados jarrita, txandatze horiek planifikatu eta eskatuko ditu eta Irakaskuntza Batzordeari eskatuko dio onespena. Eskaera hori gutxienez errotazioa hasi baino 6 hilabete lehenago egin beharko da (4, Autonomia Erkidegoan bada), memoria batekin eta errotazioa ebaluatzeko orriarekin batera. Batzordeak proposamen horiek aztertuko ditu bilera arruntean. Salbuespen gisa, eta ezinbesteko kasuetan, ikasketaburuak behin-behineko onespena ematen ahalko die errotazio horietako batzuei. Onarpen hori Irakaskuntza Batzordeak berretsi beharko du. Onartu ondoren, Irakaskuntza Batzordeak dagozkion izapideak egingo ditu.

Ahal dela, tutoreak, bizi den bigarren urtea bukatu baino lehen, txandatze horien aurreikuspena eman beharko du (datak eta tokia). Txandaketa bukatutakoan, egoiliarrak egindako jarduerei eta irakaskuntza helburuen betetzeari buruzko memoria aurkeztu beharko du Irakaskuntza Batzordean.

Tutoreak izanen du, hasiera batean, nahitaezko eta aukerako kanpo-errotazioen kontrola, Irakaskuntza Batzordeak berak egiten duenaren kalterik gabe. Horretarako, espezialitate bakoitzak prestakuntza irteera horietarako duen denboraren mugak ezagutu eta aplikatu beharko ditu.

Ospitale barneko errotazioak argitaratzea

Goian adierazitako izapideak bete ondoren, egutegiak behin betiko bidaliko zaizkie tutoreei eta egoiliarrei. Une horretatik aurrera, beharrezkoa den edozein aldaketa idatziz eskatu beharko zaio Irakaskuntza Batzordeari, aldaketa eragin duten arrazoien deskribapena eta zerbitzu hartzaileak aldaketa idatziz onartzea barne. Ikasketaburuak onetsi beharko du aldaketa, eta horren berri eman beharko die Irakaskuntza Batzordeko kideei.

Nahitaezko errotazioak

Ikastetxean egin gabeko teknikak ikasteko prestakuntza aldiak dira, prestakuntza programaren arabera beharrezkoak direnak. Txandaketa Irakaskuntza Batzordeak proposatuko du eta zuzendari medikoak baimenduko du. Kasu horietan, zuzendari medikoak ebazpena emanen du bidaia gastuen errotazioa eta ordainketa onesteko.

Hautazko txandakatzeak

Ezagupenak zabaltzeko edo ikastetxean egin gabeko teknikak ikasteko prestakuntza aldiak dira, prestakuntza programaren arabera ikastetxearen osagarri direnak. Txandakatzea Irakaskuntza Batzordeak proposatuko du, interesdunak eskatuta, eta tutoreak eta zerbitzuburuak ikus-onetsita. Zuzendari medikoak baimenduko du.

Kasu horietan, zuzendari medikoak txandakatzea onartzeko ebazpena emango du, eta Basurtoko Ospitaleak bakarrik hartuko ditu bere gain bidaiaren gastuak, errotazioa Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan egiten denean. Nolanahi ere, interesdunak hala eskatuta, tutoreak eta zerbitzuburuak ontzat emanda eta gastu horien mediku egoiliarrak bere gain hartuta, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko errotazioak baimendu ahal izango dira.

Atzerrirako bidaiak

Basurtoko Ospitaleak ez ditu inolaz ere ordainduko errotazioan bizi diren mediku egoiliarrak atzerrira joateko gastuak. Dena den, interesdunak hala eskatuta eta gastu horien kargu eginez, Estatutik kanpo txandatzeak baimentzen dira.

Txandaketen dokumentazioa

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu, bai norberarenak, bai hirugarrenenak, bisitak eta trafiko-iturriak neurtzeko. Legezko oinarria erabiltzailearen baimena da, cookie teknikoen kasuan izan ezik, horiek ezinbestekoak baitira web honetan nabigatzeko. Webgunearen titularra, cookie-en tratamenduaren arduraduna, eta haren harremanetarako datuak eskuragarri daude Lege Jakinarazpenean. Mesedez, sakatu 'ONARTU ETA JARRAITU' cookie guztiak onartu nahi badituzu. Guztiak onartu edo baztertu nahi badituzu, egin klik 'COOKIEN AUKERAK' aukeran. Cookien erabilerari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, egin klik hemen.
Cookie-en aukerak Onartu eta jarraitu